Služby

REALITNÍ PUBLIC RELATIONS

Dobré jméno realitní firmy se podobá spořícímu účtu v bance. Vzniká z každodenních drobných kroků, kterými dokazujete, že připravujete kvalitní realitní projekt: s ohledem na jeho budoucí uživatele, na stávající sousedy a na celkový urbanistický rozvoj daného města. Pokud dlouhodobě hrajete fér, vaše konto důvěry se úctyhodně plní a je nadstandardně úročeno. Vaše dobré jméno přitáhne bonitní klienty, skvělé zaměstnance, spolehlivé dodavatele a zajistí vám respekt v odborné realitní komunitě. Z konta důvěry můžete vybírat, když se něco nepovede. 

Záleží na celkovém dojmu        

PR se někdy zaměňuje za články v tradičních médiích, ale je to mnohem komplexnější činnost. Kromě kontaktů s médii můžete rozvíjet své vlastní firemní kanály (webové stránky a firemní blog), využívat sdílený prostor na sociálních sítích (firemní i soukromé profily) a placený prostor (inzerci, sponzoring či hodnotná partnerství). Specifikem PR realitních firem jsou navíc vztahy v místní komunitě a krizová komunikace, která může přijít během přípravy, výstavby i provozování nemovitosti.

Kvalitní prezentace realitní firmy se zakládá na faktech, je pozitivně laděná a konzistentní na všech komunikačních kanálech. Na začátku naší spolupráce se budu hodně ptát: na vaše realitní projekty, na klienty, zaměstnance a na vaše plány do budoucna. Chci vás dobře poznat, abych mohla navrhnout prezentaci, kterou přijmete za vlastní. Společně vybereme vaše nejlepší témata, pro něž navrhnu vhodnou formu zpracování.   

S hlavou v oblacích a nohama na zemi

Za 15 let působení v realitním PR jsem zázraků zažila jenom pár, a proto vám je nechci slibovat. Pokud s PR začínáte, počítejte s tím, že se první výsledky dostaví do tří měsíců, dlouhodobější efekt pocítíte – v závislosti na intenzitě PR aktivit – v průběhu šesti až dvanácti měsíců. Pokud začínáte krizovou komunikací, napravování vaší reputace bude trvat déle a může se protáhnout i na roky. Velmi pomůže, pokud komunikaci své realitní firmy a svého realitního projektu sladíte. Na některých kanálech můžete být aktivní více, na některých méně, zabývejte se celkovým dojmem, nikoliv jednotlivými články.      

Pomůžu vám, pokud:   

Nebudu pro vás ta pravá, pokud: 

* * *

Úvodní konzultace

Probíhá 60 minut v online prostředí, na které jste zvyklí (Hangouts, Skype, Zoom, Microsoft Teams, Webex).

Na základě materiálů, které mi poskytnete k nastudování, projdeme vaše potřeby a možnosti v oblasti PR & marketingové komunikace. V průběhu konzultace si klienti obvykle upřesňují, co by mohli a chtěli v rámci PR dělat a čeho je možné reálně dosáhnout. Výstupem často bývá přesné zadání buď pro mě, nebo pro jiné dodavatele PR služeb. Na úvodní konzultaci navazuje buď vzájemná spolupráce v oblasti PR, nebo nic. Je to na vás.    

Úvodní konzultace stojí 3 000 Kč.

PR služby

Spolupráce v oblasti PR je odvíjí od vašich potřeb. Na základě vašeho zadání zpracuji návrh PR aktivit včetně časového harmonogramu a odsouhlasené aktivity budeme realizovat. Budeme v průběžném telefonickém kontaktu a na pravidelných schůzkách (osobních, online) jednotlivé kroky vyhodnotíme. Samozřejmou součástí PR servisu je pravidelný monitoring médií.    

K nejčastěji využívaným typům mých PR služeb patří medializace realitních témat, krizová komunikace realitních firem a poradenství v oblasti interní komunikace (napříč obory). 

Spolupráce v oblasti PR může být buď projektová nebo dlouhodobá.

Základní hodinová sazba mých PR služeb je 1 500 Kč.

Běžná projektová spolupráce zabere 15 hodin a nabízím ji za 21 000 Kč. Předplacený cenový balíček je třeba vyčerpat do 6 měsíců od zakoupení.    

Poptávka PR služeb

Máte chuť začít? Vyplňte prosím poptávkový formulář. Ozvu se vám, jakmile to bude možné.


OBSAHOVÝ MARKETING A COPYWRITING

Marketingová komunikace se v uplynulé dekádě přesunula do online prostředí. Dobrou zprávou je, že už nejste odkázaní na technologické platformy třetích stran, ale můžete plně využívat digitální prostor, který vlastníte (webové stránky a firemní blog) a který sdílíte (sociální sítě). Všude můžete prezentovat svou práci, své realitní projekty a své úspěchy.

Obsahový marketing, založený na cenné informační hodnotě pro vašeho klienta, může mít nespočet podob. V rámci obsahové strategie, event. dílčí komunikační kampaně vybereme témata, která vám budou sedět. Poradím vám, jaké informace do marketingově laděných materiálů vybrat, jak je strukturovat a jak je graficky a třeba multimediálně zpracovat. Vaše prezentace by měla být na všech vašich komunikačních kanálech a ve všech formátech (text, grafika, fotografie, videa, audionahrávky) sladěná.

Obsah, který pro vás vytvořím, můžete využít například pro:   

* * *

Webové stránky & firemní realitní blogy

V rámci přípravy webových stránek a firemních blogů s realitní tématikou vám mohu pomoci ve třech směrech: 

Tvorba zadání. Úvodní zamyšlení nad účelem vašeho webu (event. blogu) je zcela zásadní proto, aby internetová stránka po svém spuštění plnila vaše očekávání. Obvykle bývá potřeba sladit požadavky různých oddělení ve firmě a dohodnout se na celkovém charakteru webové prezentace – co vaši klienti potřebují (jaký typ informací hledají) a jak na ně chcete působit (vizuální styl, fotografie a ladění textů).

Tvorba kvalitního zadání obvykle zabere 5 – 10 hodin a probíhá formou společného workshopu.

Základní hodinová sazba je 1 500 Kč.

Copywriting. Podle vašeho zadání, které zahrnuje analýzu klíčových slov, hlavní témata, formát jejich zpracování a tonalitu, připravím texty pro vaše firemní webové stránky nebo pro realitní firemní blog. Při psaní realitních textů spojuji svou žurnalistickou a marketingovou praxi s dlouhodobou znalostí českého realitního trhu. Součástí mých textů jsou také gramatické a stylistické korektury finální verze. S webdesignerem spolupracuji na případných úpravách textu i poté, co bude text umístěn do prototypu či beta verze vašich internetových stránek a bude je potřeba rozšířit nebo krátit.     

Psaní textů na webové stránky se počítá podle jednotlivých kapitol.

Cena za otextování průměrného webu s 5 kapitolami je orientačně 45 000 Kč.

Projektový management / konzultace při realizaci webových stránek. U jednoduchých prezentačních webů realitních firem či projektů občas funguji i jako projektový manažer, který koordinuje zadávání prací mezi klientem a dodavateli (programátorem, SEO konzultantem, grafikem, fotografem a copywriterem), sleduje dodržování termínu a kvality a posouvá realizaci webu směrem k jeho spuštění. Pokud povedete projektový management sami, poradím vám s posloupností jednotlivých kroků a vysvětlím různé zkratky či dotazy vašich dodavatelů.

Základní hodinová sazba je 1 500 Kč a je oddělená od copywritingu webových stránek.             

* * *

LinkedIn pro realitní firmy a realitní profesionály

Sociální síť LinkedIn je skvělým nástrojem pro prezentaci realitních firem a profesionálů v rámci B2B komunikace. Její význam bude v českém prostředí stoupat a v roce 2020 se očekává další nárůst počtu jejích členů.   

V případě LinkedInu vám pomůžu ve třech krocích, které na sebe mohou, ale také nemusí navazovat. Jedná se o založení profilu na LinkedInu, obsahovou strategii a pravidelnou správu vašeho profilu.

Firemní profily realitních firem

Profil na LinkedInu je standardním komunikačním kanálem realitních firem, kde prezentují své projekty či služby, dosažené úspěchy a svou firemní kulturu. Obsahová strategie pro LinkedIn musí být v souladu s celkovou komunikační strategií vaší společnosti, aby ji podporovala z hlediska obsahu i časování.

Založení firemního profilu a redakční plán. Založím vaši firemní stránku na LinkedInu a v návaznosti na vaši celkovou firemní komunikační strategii připravím redakční plán vašeho firemního LinkedIn profilu na nejbližší období (obvykle 1 až 2 měsíce). 

Základní hodinová sazba je 1 500 Kč.

Využít můžete předplacený cenový balíček 15 hodin za 21 000 Kč. Hodiny je nutné vyčerpat do 6 měsíců od zakoupení.       

Školení pro 1 – 2 vaše zaměstnance, které je zaměřeno na obsluhu této sociální sítě a vytváření obsahu pro ni trvá 3 hodiny a stojí 15 000 Kč. Je vhodné pro začátečníky a mírně pokročilé uživatele.

Správa vašeho firemního profilu na síti LinkedIn. Převezmu správu vašeho firemního LinkedInu jako jeden z administrátorů. Spolupráce probíhá na pravidelné měsíční bázi a její součástí je příprava redakčního plánu na měsíc dopředu, copywriting jednotlivých postů, koordinace přípravy obsahu ve spolupráci s vámi (vašimi zaměstnanci) a s dalšími externisty (grafikem, fotografem či kameramanem), a průběžná aktualizace vašeho profilu.

Základní hodinová sazba je 1500 Kč.

Využít můžete předplacený cenový balíček 15 hodin za 21 000 Kč. Hodiny je nutné vyčerpat do 6 měsíců od zakoupení.     

Soukromé profily realitních profesionálů

Soukromý profil na LinkedInu je (nejen pro) realitní profesionály často jejich jedinou prezentací v online světě. Sestavení nebo vyladění osobního profilu na LinkedInu je součástí vašeho osobního brandingu a zahrnuje správné vyplnění základního informací. Poradím vám, jaký typ informací na váš profil dávat a jak efektivně rozšiřovat svou síť. Pravidelná aktualizace profilu (posty, články) už bude na vás.     

Základní hodinová sazba je 1500 Kč.

Sestavení, event. vyladění osobního profilu na LinkedInu zabere obvykle 5 – 10 hodin.   

* * *

Prezentace pro vaše klienty nebo zaměstnance

Připravím scénáře pro vaše videa či podcasty. Doporučím vhodnou osnovu prezentací pro vaše klienty, zaměstnance či novináře. Navrhnu vhodnou dramaturgii větších firemních akcí (půldne, dne i dnů). Mohu dočasně rozšířit váš kreativní tým a účastnit se natáčení v roli supervizora nebo konstruktivního oponenta.   

Poskytnu nezávislé posouzení obsahových materiálů, které dodala vaše kreativní agentura (PR, marketingová komunikace, copywriting).

Základní hodinová sazba je 1500 Kč.

Využít můžete předplacený cenový balíček 15 hodin za 21 000 Kč. Hodiny je nutné vyčerpat do 6 měsíců od zakoupení.     

* * *

Copywriting marketingových materiálů

Tištěné materiály nabyly na exkluzivitě, a proto se dnes používají hlavně na výpravné firemní publikace (výroční firemní profily, klientské časopisy nebo exkluzivní projektové brožury).

Copywritingu s realitní tématikou se věnuji prakticky celý svůj profesní život. Kvalitní text, který nabízí hodnotné, zajímavé a čtivě zpracované informace, stále zůstává základem marketingové komunikace navzdory technologickým proměnám uplynulé dekády.

Texty, které pro vás připravím, využijete zejména pro:

Po dohodě mohu nad rámec copywritingu zajistit také projektový management – koordinaci přípravy vašich marketingových materiálů s grafikem, fotografem a tiskárnou.

Příklady marketingových materiálů, na jejichž přípravě jsem se podílela:

Cushman & Wakefield 
Marketingová brožura 
Psaní textů

Accolade 
Firemní profil 
Psaní textů 

JK Advisory
Flyer
Texty + produkce 

King Sturge
Kvartální newsletter
Texty + produkce 

 

Orientační cena přípravy flyeru (2 strany A4), která zahrnuje seznámení se s tématem (firmou, jejím projektem či službami), psaní textů a kompletní korektury, koordinaci grafického návrhu a komunikace s tiskárnou je 20 000 Kč. Ceny stanovuji individuálně podle rozsahu připravovaných marketingových materiálů, zejména podle náročnosti sběru a zpracování informací. 

Poptávka obsahového marketingu a copywritingu 

Máte chuť začít? Vyplňte prosím poptávkový formulář. Ozvu se vám, jakmile to bude možné.