Služby

REALITNÍ PUBLIC RELATIONS

Dobré jméno realitní firmy se podobá spořícímu účtu v bance.

Váže se na každodenní drobné kroky, kterými dokazujete, že připravujete kvalitní realitní projekt: s ohledem na jeho budoucí uživatele, na stávající sousedy a na urbanistický rozvoj daného města.

Hrajete-li dlouhodobě fér, vaše konto důvěry se úctyhodně plní a je nadstandardně úročeno. Vaše dobré jméno přitáhne bonitní klienty, skvělé zaměstnance, spolehlivé dodavatele a zajistí vám respekt v odborné realitní komunitě.

Z konta důvěry můžete vybírat, když se něco nepovede. 

ZÁLEŽÍ NA CELKOVÉM DOJMU       

PR se někdy zaměňuje za články v tradičních médiích, ale jde o mnohem komplexnější vztahy s veřejností.

Klíčový je profesionálně zvládnutý přímý kontakt se stávajícími a potenciálními klienty. Kvalitní komunikace je založená na faktech, pozitivně laděná a konzistentní na všech komunikačních kanálech po obsahové a formální stránce.   

Můžete rozvíjet vlastní platformy (firemní web, blog, podcast nebo otevřít infocentrum s modelem budoucí výstavby), prezentovat se v klasických médiích, využívat prostor sdílený (na sociálních sítích) a placený (inzerci, sponzoring a hodnotná partnerství). 

Specifikem PR realitních firem a jejich projektů jsou vztahy v místní komunitě a krizová komunikace, která může přijít během přípravy, výstavby i provozování nemovitosti.   

POMŮŽU VÁM, KDYŽ … 

Počítejte s tím, že první výsledky se dostaví do 3 měsíců, dlouhodobější efekt pocítíte – v závislosti na intenzitě PR aktivit – během 6 až 12 měsíců. Začínáte-li krizovou komunikací, napravování vaší reputace bude trvat déle a může se protáhnout i na roky.    

Nebudu pro vás ta pravá, pokud:  

PR SLUŽBY A CENÍK  

Na svém blogu jsem popsala způsoby odměňování v oblasti public relations. Ve své praxi vycházím z hodinových sazeb, které jsou v případě nejčastěji využívaných služeb následující:  

Uvedené ceny platí od 1. ledna do 30. června 2021. Nejsem plátcem DPH.  

Honorář za krizovou komunikaci stanovuji individuálně podle náročnosti konkrétního zadání.  
Ceny školení se pohybují od 15 000 Kč do 40 000 Kč. Vše závisí na délce akce a počtu účastníků.       

PŘEHLED PR SLUŽEB

STRATEGICKÁ KOMUNIKACE

Pro realitní projekty: pracuji jak s vašimi podklady a analýzami, tak s externími informačními zdroji. Výsledný dokument zahrnuje celkový koncept komunikace, upozornění na potenciální krizové momenty a doporučení konkrétních realizačních kroků na období nejbližších 6 – 12 měsíců.

Pro realitní firmy: projdu aktuální stav komunikace vaší firmy a porovnám ho s vašimi cílovými skupinami a s tím, čeho chcete dosáhnout. Firemní komunikační a obsahová strategie navrhuje profilová témata, ukazuje na potenciální komunikační hrozby, integruje všechny vaše realitní projekty a doporučuje plán aktivit na období nejbližších 6 – 12 měsíců.

Reference:

Rezidenční projekt Vydrica v Bratislavě
(2020)

Administrativní projekt Visionary v Praze 
(2017 – 2018)

Skanska Property Czech Republic
(2017 – 2019, 2020 – 2021)

Round Hill Capital
(2017 – 2019)

BĚŽNÁ PR PODPORA

Specializuji se na PR pro reality a development a díky svým klientům občas nahlédnu také do urbanismu, stavebnictví nebo architektury. Nejčastěji pomáhám s media relations a s B-2-B komunikací na profesní sociální síti LinkedIn. Realitní PR zahrnuje také vztahy v komunitě a krizovou komunikaci.

Ze své pracovní zkušenosti vím, že PR podpora dává smysl jenom dlouhodobě, tj. minimálně půlroku – ideálně rok a více. Jednorázové komunikační projekty vyžadují opravdu silné téma (např. založení firmy, prodej/akvizice projektu, mimořádný business úspěch).   

Media relations: zpracování a editace podkladů pro média, mediální zastupování, exkluzivní mediální výstupy (rozhovory a reportáže), mediální monitoring a jeho vyhodnocení.

LinkedIn: zpracování redakčních plánů, posty na sociální sítě (především LinkedIn), scénáře a natáčení klipů, social listening.

Reference:

Arcadis
(2018 – 2021)

Karimpol
(2019, 2020)

Prague Property Forum
(2018, 2019)

Cushman & Wakefield Asset Services CEE
(2020 – celoroční správa firemního profilu)

Lucron SK
(2020 – vzorový redakční plán pro rezidenční projekt Vydrica) 

Skanska Property Czech Republic  
(2020 – scénáře pro vybraná projektová videa) 

COPYWRITING

Pro realitní společnosti a jejich projekty píšu různé typy podkladů. Nejčastěji se jedná o webové stránky, firemní blogy, brožury, případové studie, popisy projektů a nemovitostí, mailingy a advertoriály. Spolupráce v oblasti copywritingu probíhá obvykle na projektové bázi. 

Reference:

Webové stránky

www.forumkarlinbuilding.cz a www.stara-celnice.cz 
(2020)

www.pdspraha.eu a www.jk-advisory.cz
(2021)                     (2019)

www.morethanoffice.eu
(2018 – 2021)

Tištěné materiály

Cushman & Wakefield Retail Asset Services
Profilová brožura (2020)

JK Advisory 
Profilový flyer (2019)

Realitní fond Accolade 
Výroční profil (2019)

KRIZOVÁ KOMUNIKACE

Realitní firmy jsem připravovala na krizovou komunikaci, zastupovala je v rámci krizové komunikace a podporovala je při dlouhodobé krizové komunikaci. Tady reference neuvádím, protože nejlepší krizová komunikace je taková, o níž se ani nedozvíte.

Možností spolupracovat je více. Využít můžete trénink krizové komunikace, nebo projektovou či dlouhodobou spolupráci při jejím řešení. 

PORADENSTVÍ 

Zakládáte novou realitní společnost a chcete se poradit, jak nastavit její marketingovou prezentaci a komunikaci? Máte realitní projekt, jehož komunikace se nedaří a chcete ji posunout dál? Chcete získat nezávislý pohled na své dosavadní aktivity a obohatit je o nové nápady? Potřebujete posoudit podklady, které jste dostali od své PR, marketingové nebo kreativní agentury?

Spolupracovat můžeme podle vašich potřeb jednorázově, projektově nebo dlouhodobě. 

Reference:

Realitní fond Salutem
(2020)

Pražská developerská společnost
(2020 – 2021)

Skanska Commercial Development Europe 
(2020)

Lidl
(2019 – 2020)

PŘEDNÁŠKY A ŠKOLENÍ

Koncentrované know-how z oblasti realitního PR a realitního marketingu předávám v rámci přednášek a školení.

V současné době nabízím mediální tréninky pro top manažery realitních firem (celodenní), PR pro realitní marketéry (dvouhodinové) a LinkedIn pro realitní firmy/profesionály (dvouhodinové). Jde o interaktivní workshopy plné praktických doporučení. Kratší formáty zvládneme také online.    

Reference:

Akademické instituce

MBARE – Realitní MBA program na VŠE
(2019, 2020, 2021)

RICS Czech Republic
(2020)

Realitní společnosti

REICO
(2021)

108 Agency
(2018, 2019)