Public relations (PR) vs media relations

Vy děláte PR? A to je psaní článků do novin? A proč by měla firma komunikovat? Proč s novináři, nestačí nám sociální sítě? Bojíme se, že nám to novináři (zase) natřou. V poslední době jsem odpovídala na podobné dotazy, a tak jsem si řekla, že část svých argumentů sepíšu do blogového příspěvku.

Co jsou Public Relations?

PR je zkratka pro public relations a znamená vztahy s veřejností. Jde o velmi široké a pestré spektrum činností, protože pro každou firmu, instituci a neziskovku tvoří tu její veřejnost někdo jiný. Porovnejme následující dva příklady:

PR, alias komunikace, průmyslového závodu vyrábějícího chemické zboží bude jiná než komunikace rezidenčního developera. Zatímco chemička bude komunikovat se svými zákazníky (dalšími firmami, B2B), s lidmi žijícími v okolí a s ekologickými organizacemi, firma připravující nový bytový dům bude chtít oslovit své potenciální klienty (běžné spotřebitele, tedy B2C), bude komunikovat se státní správou a s lidmi žijícími v okolí. PR pro průmyslový závod a developerskou firmu se bude lišit. Společné mají však to, že budou komunikovat s médii.

Co jsou Media Relations?

Media relations, tedy vztahy s médii, jsou jednou z disciplín public relations (PR). Profesionální media relations patří do komunikačního mixu každé firmy, instituce, ale třeba i neziskovky. Navíc vztahy s médii nejsou jen výsadou zavedených organizací. I start-up, který vyvíjí unikátní řešení rozšířeného problému, může být pro média zajímavý a zmínka v respektovaném oborovém časopise mu může zajistit pozornost velkých hráčů na trhu a/nebo potenciálních investorů.

Pokud se rozhodnete pro komunikaci s médii, je potřeba dopředu přijmout pravidla hry, ke kterým mimo jiné patří:

Ptáte se, proč do toho tedy jít?

Vztahy s médii jsou podle mého názoru součástí komunikace každé organizace, zvlášť pokud má relevantní tržní podíl a zajímavé projekty, produkty či služby. Vzhledem k tomu, že prvním zdrojem informací je dnes internet, je profesionální online prezentace klíčová, a proto nezapomeňte komunikaci strategicky provázat všechny směry.

A co Social Media?

Ano, ještě pár slov k sociálním médiím. Online platformy sociálních médií nabízí přímou komunikaci s Vaší veřejností v reálném čase. Komunikace na sociálních sítích, která jednoznačně patří do public relations, dokáže být i ve svých mikroformátech stejně naléhavá a krizová jako negativní publicita. Fanoušky vám získá trpělivě vytvářený zajímavý obsah doplněný rychlou a autentickou vzájemnou komunikací. Ale to Vy určitě víte!

S využitím fotobanky www.pexels.com

*             *             *

Markéta Miková

PR, firemní a marketingové komunikaci se věnuji od roku 2002. Od roku 2017 působím jako nezávislá PR konzultantka a copywriterka a zaměřuji se na realitní trh. Více o mně. PR a komunikaci s médii také školím. Pořádám firemní workshopy pro marketingové manažery (o využití PR v marketingovém mixu) nebo pro představitele firem (mediální tréninky). Ráda pomůžu také vám!

RSS