Jak se platí za PR služby?

Klienti, kteří s PR začínají, se mě pravidelně ptají na to, jak se za PR služby platí. Sepsala jsem přehled nejčastěji využívaných modelů odměňování. Každý z nich se hodí pro jiný typ spolupráce a požadované výsledky. Držím palce, ať vyberete ten pravý. Už ve starém Římě se říkalo clara pacta, boni amici.       

1. HODINOVÁ SAZBA (HOURLY RATE)

Cena za časovou jednotku 60 minut, kterou PR konzultant stráví kontaktem s vámi, přípravou na schůzku, studiem vašich podkladů, přemýšlením nad vaším tématem, psaním vašich textů, koordinací a komunikací s dalšími stranami ve váš prospěch.

Platíte pouze odpracované hodiny, jejichž přehled na konci každého měsíce dostanete. Někdy více, jindy méně. Nevýhodou je, pokud máte mezi zadáváním práce větší časový rozestup, váš konzultant si musí vaši problematiku oživit, popř. znovu nastudovat. Hodinovkou se počítá také administrativa, tak různé výkazy ve svém vlastním zájmu omezte na minimum.

Osobně vždy vycházím z hodinové sazby a používám ji i při dalších typech nacenění (viz níže).  Klientům jsem schopná dopředu poskytnout kvalifikovaný odhad časové náročnosti obvyklých požadavků. Například vydání jedné tiskové zprávy na realitní téma zabere v průměru 15 hodin. Sepsání článku na realitní téma v rozsahu 3.000 znaků včetně mezer 3 – 4 hodiny.     

2. MĚSÍČNÍ PAUŠÁL (MONTHLY RETAINER)

PR sluší především dlouhodobá spolupráce. Pokud máte více realitních projektů a pro svého PR konzultanta pravidelnou práci, domluvte se na měsíčním paušálu ve výši, která bude odpovídat měsíčnímu průměru odpracovaných hodin.

Velkou předností je, že pro vás bude mít váš PR konzultant ve svém programu místo vždy. Ideálně si domluvte konkrétní den v týdnu, kdy se bude věnovat jenom práci pro vás, nebo si domluvte, do jaké doby musí na váš požadavek zareagovat (obvykle 1-2 dny). Díky paušálu budete i vy motivovaní práci pravidelně zadávat, a tak se výsledky skutečně dostaví!       

K paušálu patří i to, že pokud práci v daném měsíci nezadáte nebo třeba nedodáte potřebné podklady, platíte stále ve stejné výši, protože si na vás PR konzultant čas rezervoval a kvůli vám velmi pravděpodobně odmítl jinou práci. Tak si nekažte vztah handrkováním o slevu.    

3. PROJEKTOVÝ HONORÁŘ (PROJECT FEE)  

Odměna za projekt, jehož příprava může trvat několik dnů, týdnů i měsíců. Mezi typické práce, kdy se obvykle používá projektový honorář, patří: zpracování strategických návrhů, příprava a realizace školení, příprava eventů nebo třeba copywriting webu.

Návrh honoráře se odvíjí od odhadované časové alokace. Platba (celého honoráře nebo jeho poměrně části) probíhá obvykle předem na základě zálohových faktur. V případě, že v průběhu příprav výrazně změníte zadání, velmi pravděpodobně bude následovat diskuse o úpravě honoráře.      

4. HONORÁŘ ZA DOSAŽENÉ VÝSLEDKY (SUCCESS FEE)

Pokud se svým PR konzultantem dosáhnete mimořádného úspěchu, k odměňování se používá tzv. success fee. Je potřeba si dopředu definovat, co oba za mimořádný úspěch považujete, a jaká bude odměna, pokud se mu ho podaří dosáhnout. Ať je to předem jasné a fér!

Používá se při sjednávání exkluzivních mediálních výstupů nebo dosažení nadstandardních výsledků v rámci komunikačních či reklamních kampaní.      

5. HONORÁŘ ZA NALÉHAVOU PRÁCI (FAST TRACK FEE)

Mohou nastat chvíle, kdy je potřeba, aby váš PR konzultant vše odsunul a věnoval se jenom vašemu problému. Hodinovka za přeskočení fronty, nebo za vyžádanou práci o víkendech či svátcích, je vyšší v desítkách procent.

Nejčastěji se s ní setkáte v případě krizové komunikace.    
 

*             *             *

Markéta Miková

PR, firemní a marketingové komunikaci se věnuji od roku 2002. Od roku 2017 působím jako nezávislá PR konzultantka a copywriterka se zaměřením na realitní trh. Více o mně.

PR a komunikaci s médii také školím. Pro firmy pořádám školení o PR pro realitní marketéry nebo workshopy pro vrcholové manažery realitních firem (mediální tréninky, tréninky krizové komunikace). Ráda pomůžu také vám!

RSS