Realitní žurnalistika

Výroční zprávy

Navrhla jsem koncepci výročních zpráv Pražské developerské společnosti za roky 2021, 2022 a 2023. Pro každou jsem napsala texty a připravila 3 tematické rozhovory s českými i zahraničními odborníky.

Portfolio jsem rozšířila o výroční zprávu Trade Centre Praha za rok 2023, na které jsme pracovaly s kolegyní.  

Firemní magazíny

V roce 2018 jsem vytvořila jsem koncepci firemního magazínu Accolade s názvem Spacces a připravila texty pro jeho první pilotní vydání. Šlo o rozhovory s top manažery Accolade a o reportáže z industriálních parků v Chebu a v polském Štětíně. Pro vydání v roce 2023 jsem připravila rozhovor s Lukášem Répalem o firemní strategii a kultuře.

V letech 2018 – 2020 jsem přispívala do firemního e-zinu Skanska, který nesl název #morethanoffice.  

Rozhovory a reportáže

V letech 2018 – 2022 jsem připravovala rozhovory a reportáže do realitní přílohy Hospodářských novin a pro odborný měsíčník Development News.