ESG podporuje dobrou pověst realitní firmy

Díky dohodě členských států Evropské unie o přechodu k zelené ekonomice (Green Deal), platné EU taxonomii, požadavkům investorů na zodpovědné investice a zvýhodněné úvěrování trvale udržitelných projektů komerčními bankami se ESG (Environmental Social Governance) přesunulo z okraje zájmu realitních firem přímo do jeho středu.

ESG program zastřešuje zodpovědný přístup firmy:  
1. k ochraně přírody a klimatu (Environmental)
2. k partnerům a participujícím stranám (Social)
3. ke správě a řízení (Governance)

Co si pod tím v případě realitních firem představit? Jako příklad poslouží imaginární developerská společnost, která se chystá stavět moderní skladový areál.

1. ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY

Vše začíná již výběrem lokality a koupí vhodného pozemku. Stavět totiž může na zelené louce, nebo na tzv. brownfieldu, tj. na pozemku, kde nyní stojí třeba chátrající fabrika. Celková revitalizace území a jeho nové využití je výrazným příspěvkem ke zlepšení kvality životního prostředí.

Moderní skladové areály se v ČR staví jako trvale udržitelné, za což v posledních letech pravidelně získávají nejvyšší mezinárodní environmentální certifikace LEED nebo BREEAM. Cení se:   

Panattoni Park Cheb, BREEAM Outstanding (90,68 %), hala pro Real Digital

2. SPOLEČENSKÉ ASPEKTY

Podle studie publikované v červnu 2020 na Forum on Corporate Governance Harvard Law School je vhodnější pro S část používat spíše název Stakeholder než Social. Jde o vytváření vztahů s těmi, kteří se na působení firmy podílí nebo jsou jejím působením ovlivněni (tzv. stakeholders). Patří k nim především zákazníci, zaměstnanci, dodavatelé a různé komunity (místní, profesní, zájmové apod).

Pojďme se podívat na S aktivity, které by mohl realizovat imaginární industriální developer:

A nejen to! V Evropě už se objevují první sklady s mezinárodní certifikací WELL, která hodnotí kvalitu vnitřního prostředí z pohledu jejich uživatelů. Sleduje vysoký standard kvality vzduchu, vody, osvětlení a dále také možnost kvalitního stravování, pohodlí, fyzické i mentální rovnováhy (well-being) a inovací zavedených v budově. WELL certifikace platí tři roky, poté musí nemovitost projít certifikačním hodnocením na místě projít znovu.         

V různých ratingových systémech ESG se sledují také další aspekty jako zastoupení zaměstnanců v managementu firmy, možnost kolektivního vyjednávání o platech, průměrná míra obměny zaměstnanců, řešení disciplinárních sporů, atraktivita dané firmy na pracovním trhu, genderová a platová vyváženost, možnost zkrácených pracovních úvazků a flexibilní pracovní doby.  

A možností je celá řada! Často se realizují kruhové objezdy před logistickým areálem, příspěvky na nové osvětlení, chodníky či cyklostezky, budují se zastávky MHD. Přispívá se na renovaci mateřské školy či vybudování nového dětského hřiště. Sází se stromy, jak v areálu, tak v obci.  

Přední developeři jsou členy Asociace developerů ČR, která prosazuje mimo jiné etické podnikání na realitním trhu. Individuálně developerské firmy podporují různé specificky zaměřené neziskové a charitativní organizace. Velká vlna solidarity se vzedmula po vypuknutí války na Ukrajině na přelomu února a března 2022, kdy realitní společnosti pomáhaly finančně, materiálně a poskytovaly své prostory. 

3. SPRÁVA A ŘÍZENÍ (GOVERNANCE)

Jde o systém interních pravidel, směrnic a postupů, podle kterých manažeři řídí danou společnost. Rating hodnotí způsob, jak jsou dosahovány její cíle, jaká je struktura vedoucích orgánů a jak je plněn dohled nad její činností. Sleduje vztahy vedení společnosti k dozorčí radě, k investorům či akcionářům a také k regulátorům.   

Správně řízená společnost se silnou governance v rámci svého podnikání naplňuje tři klíčové principy transparentnost, zodpovědnost a bezpečnost. Developerská společnost se slabou governance překračuje v rámci svého podnikání platné zákony, používá nekalé obchodní praktiky, neplní daňové povinnosti, zatajuje akcionářům informace apod.  

ESG A DOBRÁ POVĚST REALITNÍCH FIREM

V naší branži se říká, že když budete dělat dobré věci, budete mít dobré PR. Pokud se budete ESG programem seriózně zabývat a realizovat ho, budete mít dost podkladů nejen do nefinančního reportingu a korporátního reportingu trvalé udržitelnosti, ale také pro vaši firemní komunikaci a budování dobrého jména!    

Markéta Miková

PR a marketingové komunikaci realit se věnuji od roku 2002. Od roku 2017 působím jako nezávislá PR konzultantka a copywriterka se zaměřením na realitní trh. Pracuji pro developerské firmy, realitní poradenské společnosti i realitní investory. Kromě marketingové komunikace se věnuji také komunikaci ESG.

RSS