Pět tipů na psaní úspěšných tiskových zpráv

Kontakt s médii je významnou součástí externí komunikace firmy, instituce, ale i třeba neziskové organizace. Tisková zpráva je jedním ze základních textů, které novinářům poskytnete, a proto je dobré dát si na ní záležet.

Téma tiskové zprávy je klíčové

I když se vám může zdát, že váš projekt či vaše služba jsou jedinečné, trocha sebekritiky je na místě. Chcete sdělit opravdu něco nového, výrazně/překvapivě jiného nebo v kontextu vývoje/oboru nečekaného? Dobří novináři jsou kritičtí a nečekejte od nich oslavné články na první stránce jejich periodika, od toho je reklama = inzerce.

Content is king

Obsah tiskové zprávy je třeba promyšleně vystavět. Perex shrne celkový obsah a následují odstavce věnované jednotlivým bodům. Stavte na faktech, využívejte čísla, pracujte s citacemi (spíše kratšími a jednoznačnými).

Formální náležitosti

Kromě titulku tiskové zprávy, který nemusí být nutně kreativní, ale spíše kratší a výstižný, je to ještě datum a místo vydání. Na závěr uveďte stručný odstavec o firmě, instituci či neziskovce a fungující kontakt pro případné dotazy.

Přílohy

Pokud v textu odkazujete na grafy či tabulky, přiložte je k tiskové zprávě jako další přílohy. Vhodný typem příloh jsou fotografie lidí či akcí. Nezapomeňte na přehledné pojmenování příloh, popisky a zdroj informací či autora fotografií.

Průvodní e-mail

Součástí tiskové zprávy je paradoxně i průvodní e-mail. Pokud v inboxu doručené pošty zaujme, novinář jej otevře a po jeho přečtení se rozhodne, zda (ne)bude chtít pracovat s Vaší tiskovou zprávou. Nabídněte tedy přidanou hodnotu svých informací bez přehánění a kulhajících superlativů.

Public relations (PR) a zejména disciplína media relations jsou běh na dlouhou trať. Nezoufejte, když se Vaše první tisková zpráva nechytne. Její upravenou verzi můžete využít v přímé komunikaci s Vaší cílovou skupinou – ať už v podobě direct mailu nebo na sociálních sítích. A pro média příště vymyslíte něco jiného a třeba trochu jinak!

Cvičení dělá mistra, Rafael Nadal na Fed Cupu, foto Václav Bacovský

*             *             *

Markéta Miková

PR, firemní a marketingové komunikaci se věnuji od roku 2002. Od roku 2017 působím jako nezávislá PR konzultantka a copywriterka a zaměřuji se na realitní trh. PR a komunikaci s médii také školím. Pořádám firemní workshopy pro marketingové manažery (o využití PR v marketingovém mixu) nebo pro představitele firem (mediální tréninky). Ráda poradím také vám!

RSS