PR pro real estate: jak nastavit komunikaci realitní firmy?

Cílem public relations (PR) je vytváření dobrých vztahů s veřejností a budování dobrého jména.

Každá realitní firma má svoje zákazníky, kteří se liší podle toho, zda se jedná o developerskou firmu, realitní poradenskou společnost, realitní investiční společnost nebo realitní fond. Kromě komunikace se svými klienty realitní firmy rozvíjí vztahy s místní komunitou v lokalitě, v níž podnikají, se státní správou/samosprávou, s realitními médii a také jsou součástí odborné profesní komunity.

Ve všech těchto směrech by měla být komunikace sjednocená a dlouhodobě konzistentní. Komunikační strategie definuje to, co, kdy, komu a jak chcete sdělovat. Díky ní si ujasníte cíle, způsob jejich realizace a také hodnocení, abyste věděli, jestli jste je v daném čase dosáhli a jak úspěšní jste byli.

CO – KDO – KDE – JAK

Následně vás čeká příprava konkrétních podkladů. Shrňte všechny informace na hromadu a roztřiďte je podle toho, jak budou potřeba:    

Součástí příprav je i rozhodnutí, kdo bude za firmu mluvit. Je na to připravený? Ví, co má říkat a jak reagovat? Pokud si nejste jistí, udělejte si čas na společné sladění. Možností jsou i různě kreativně pojaté workshopy a tréninky.       

Komunikační strategie zahrnuje i vhodné komunikační kanály. Kdy je vhodné osobní jednání, nebo spíš zprostředkované (například v rámci participačních jednání)? Kdy stačí komunikace online a kdy je potřeba vytisknout podklady na banner nebo třeba křídový papír?  

BUĎTE VNÍMAVÍ A DEJTE TOMU ČAS

Plánování a příprava jsou klíčové, ale až komunikaci spustíte, je potřeba průběžně sledovat zpětnou vazbu a být dostatečně flexibilní na to, abyste mohli zareagovat na jemný detail, nebo řešit velké komplikace.

Obecně doporučuji komunikaci realitní firmy nebo developerského projektu hodnotit celkově, vůči definovaným cílům a v delším časovém horizontu (3+ měsíce). Můžete sledovat různé kvantitativní údaje (počet sledujících na sociálních sítích, mediální zásah, počet klientů na firemní akci), ale vždy je potřeba statistiku doplnit o rozhovory se zástupci dané cílové skupiny. A pokud usilujete o změnu vnímání vaší značky, bude potřeba kvalitativní změně vašeho vztahu věnovat dostatečný čas a energii.     

S ČÍM VÁM MŮŽU POMOCI?

S návrhem a, pokud bude potřeba také, s realizací komunikace vaší realitní společnosti. Pracovala jsem pro přední developerské firmy (v letech 2017 – 2021 pro Skanska Property) a na výjimečných realitních projektech (např. Vydrica v Bratislavě v roce 2020 a Visionary v Praze v letech 2017 – 2018). Připravovala jsem developerskou společnost na veřejné projednání jejího pražského projektu. Podporovala jsem několik realitních firem při krizové komunikaci.   

Poradím vám, s jakými tématy oslovit realitní média, a pomůžu vám informace pro ně vhodně zpracovat. V letech 2008 – 2013 a 2016 – 2017 jsem měla na starosti marketingovou komunikaci dvou realitních poradenských společností, kde jsme se v rámci real estate PR věnovali zejména media relations a obsahovému marketingu.  

Od roku 2002 se průběžně věnuji psaní realitních textů. Dnes nejčastěji na firemní a/nebo projektové webové stránky, na realitní blogy a do odborných realitních médií.   

*             *             *

Markéta Miková

Real estate PR a marketingové komunikaci realit se věnuji od roku 2002. Od roku 2017 působím jako nezávislá PR konzultantka a copywriterka se zaměřením na realitní trh. V článku jsem použila fotografie budov Visionary z archivu Skanska a Parkview Václava Bacovského.

   

RSS